Paulyna

49 tekstów – auto­rem jest Pauly­na.

Na­wet przez naj­ciem­niej­sze chmu­ry pot­ra­fi prze­bić się światło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 sierpnia 2013, 11:07

Naj­lep­szym le­kar­stwem na złość jest sen. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 grudnia 2012, 21:36

Nie ważne ile przeczy­tałeś. Ważne ile zrozumiałeś. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 czerwca 2012, 21:35

W miłości wszys­tko po­win­no być czar­ne al­bo białe... Nie po­win­no być sza­rości... Nic po­między... Al­bo się kocha, al­bo nie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 czerwca 2012, 20:33

Ze śmier­cią każdej miłości gi­nie cząstka świata..  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2012, 15:05

15.15 ; 19.19 --> ,, ktoś o mnie myśli'

Głupi przesąd, ale jak na kimś ci za­leży, to na­bierasz w niego wiary... 

myśl • 2 czerwca 2012, 21:12

Cza­sem trze­ba spaść na sa­mo dno, aby móc od­bić się silniejszym 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 maja 2012, 21:55

...Miłość jest jak chmu­ry ...
...ni­by po­dob­ne, ale każda inna...
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 lutego 2012, 22:43

Czuję się jak­by ktoś zrzu­cił na mnie kil­ku­tono­wy ka­mień, które­go nie jes­tem w sta­nie dłużej udźwignąć ... Jed­nak przy życiu trzy­ma mnie nadzieja, że w życiu nie ma przy­padków i Bóg da mi siłę, żeby to kiedyś po­konać ... Może na­wet już niedługo ? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 stycznia 2012, 11:02

Trud­no jest żyć, gdy brak mo­tywac­ji, ale pa­miętaj, ze wszys­tko możesz w Tym, który Cię umacnia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 stycznia 2012, 14:10

Paulyna

Mówią, że jestem głupia. Że żyję w innym świecie. Naprawdę, posłuchajcie: tak mało o mnie wiecie. Realia są czarno – białe, a Mój Świat - kolorowy. To jest me życie całe, ale pochodzi z głowy. Na co dzień się trzeba zmierzyć z rzeczywistością szarą. Lecz wieczorami chodzę na strych, wyciągam księgę starą. Czytam słowa na jej kartach zapisane. Krok po krok, tworzę Mój Świat, moje życie wyimaginowane.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paulyna

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność